Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dostawa maszyn rolniczych (cz.2)

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.18.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 października 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa maszyn rolniczych

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.14.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 września 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Doposażenie bazy do kształcenia praktycznego w zawodach rolniczych

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.13.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 września 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa maszyn rolniczych

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.11.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 września 2014  13:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa samochodu busa 9-osobowego używanego

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.12.2014
wartość: poniżej kwot określonych przepisach wyd. na pod. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 września 2014  11:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola-Tleń od km 3+790 do km 5+320

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP272-ZPU-4-2014
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.8.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art. 11 ust 8
termin składania ofert: 30 czerwca 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Tucholi z uwzględnieniem diet i kaloryczności

zamawiający: Szpital Tucholski Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/2014
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art.11 ust.8
termin składania ofert: 13 czerwca 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Śliwice-Lińsk

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.7.2014
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 maja 2014  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)