Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-6-2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 25 sierpnia 2015  14:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1009C na odcinku Raciąż-Tuchola polegająca na budowie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia dostępności i atrakcyjności turystycznej Powiatu Tucholskiego”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-5-2015
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 3 sierpnia 2015  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)