Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 21 grudnia 2016  08:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych, nie eksploatowanych ambulansów typu B wraz z wyposażeniem medycznym - zamówienie częściowe

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13?2016
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 listopada 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.1.2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 5 sierpnia 2016  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)