Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

„Zakup paliw do pojazdów i urządzeń dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2018”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2017
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 15 grudnia 2017  08:45
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wybudowanie inwestycji pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.3.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 28 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.4.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 26 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)