Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu tucholskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2018
wartość: powyżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 17 października 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Roboty budowlane polegające na : Część A- Przebudowa pomieszczeń IV pietra - Utworzenie Sali edukacji i promocji zdrowia dla pacjentów w Szpitalu Tucholskim Część B – Budowa zbiornika na wodę wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/9/2018
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 października 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1003 Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-24-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.6.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-20-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 28 sierpnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Remont dróg powiatowych polegający na utwardzeniu poboczy”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-19-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 sierpnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1003 Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-18-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-17-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 26 lipca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1002C Woziwoda-Gutowiec od km 0+000 do km 4+890”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-7-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 6 czerwca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1036C Lisikąt – Klonowo od km 5+838 do km 7+623”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-4-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1009C Gockowice-Tuchola (etap I) od km 7+103 do km 9+017 i od km 9+272 do km 12+540”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-3-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 czerwca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1021C Kęsowo-Łyskowo (etap I) od km 0+205 do km 1+380 i od km 1+845 do km 3+940”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-1-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1008C Legbąd-Woziwoda (etap I) od km 10+544 do km 13+459”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-2-2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 czerwca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.3.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 maja 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2018
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 29 marca 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)