Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Świadczenie usług sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego wraz z transportem

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/13/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci dróg w miejscowości Stobno”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-8-2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - etap I”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.2.2019
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 19 marca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii C +Kwalifikacja wstępna przyspieszona ”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 4/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii C +Kwalifikacja wstępna przyspieszona”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 2/ZP/2019
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)