Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii A, C i D +kwalifikacja wstępna uzupełniająca/przyspieszona”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 17/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o unieważnieniu postępowania oraz informacja o nieudzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem generatora fotowoltaicznego o mocy 150,00 kWp oraz dostawę i montaż kotłowni gazowej wraz z pompami ciepła na potrzeby wspomagania podgrzewania wody CWU oraz podgrzewu central wentylacyjnych w budynku głównym zamawiającego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/3/2020
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 2 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)