Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Przeprowadzenie kursu pilarza”

zamawiający: Powiat Tucholski - Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: Nr 22/ZP/2020
wartość: mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)