Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi – dostosowanie budynku do p.poż., etap II”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.2.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 3 czerwca 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp  

zamówienie na:

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo – konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” (Część 1)

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
nr sprawy: ZP.272.1.1.2022
wartość: mniejsza niż próg unijny, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 kwietnia 2022  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 3 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)