Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.4.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Część nr 1 i 11 - art. 255 pkt 1 ustawy Pzp; Część nr 2-10 - art. 255 pkt 3 ustawy Pzp  

zamówienie na:

„Realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy
nr sprawy: ZP.272.1.3.2023
wartość: wartość wyrażona w zł jest mniejsza niż równowartość 750000 euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2023  09:00
przyczyna unieważnienia: Część nr 1 i 5 - art. 255 pkt 1 ustawy Pzp; Część nr 2-4 i 6-11 - art. 255 pkt 3 ustawy Pzp 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)