Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

NUMER SPRAWY GO.683.1.3.2018
rejestr zmian informacji

zakończono publikację dokumentów
Data: 2019-01-04 13:02:19
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano decyzję administracyjną
Data: 2018-12-19 12:07:39
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-11-28 15:10:26
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Data: 2018-11-28 15:08:24
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie
Data: 2018-10-22 15:28:55
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-09-28 12:34:28
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Data: 2018-09-28 12:30:35
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-07-30 14:55:58
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o zmianie do sporządzonej wyceny
Data: 2018-07-24 14:59:14
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

powrót do informacji »