Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 25)

Radni Rady Powiatu Tucholskiego
rejestr zmian informacji

aktualizacja w związku z wygaśnięciem i obsadzeniem mandatu radnego
Data: 2019-07-17 08:38:32
Autor: Elżbieta Damasiewicz
dodanie informacji
Data: 2019-01-26 19:35:47
Autor: Jacek Lorczak
Aktualizacja w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Data: 2018-12-19 10:45:15
Autor: Elżbieta Damasiewicz
zmiana danych
Data: 2018-11-19 20:32:25
Autor: Jacek Lorczak
aktualizacja treści
Data: 2015-11-26 08:57:21
Autor: Katarzyna Puczyńska
aktualizacja treści
Data: 2015-11-16 12:20:53
Autor: Katarzyna Puczyńska
dodano radnego w związku ze złożeniem ślubowania
Data: 2015-04-20 09:03:01
Autor: Elżbieta Damasiewicz
aktualizacja w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
Data: 2015-03-09 15:19:49
Autor: Elżbieta Damasiewicz
poprawiono wygląd informacji
Data: 2015-01-27 09:41:34
Autor: Elżbieta Damasiewicz
aktualizacja
Data: 2014-12-01 15:34:52
Autor: Szymon Hoppe
dodanie nazwiska nowego Radnego Powiatu Tucholskiego
Data: 2013-09-21 17:49:38
Autor: Jacek Lorczak
aktualizacja w związku z rezygnacją Pana Damiana Kożucha
Data: 2013-07-03 12:42:03
Autor: Elżbieta Damasiewicz
rezygnacja ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady
Data: 2013-05-06 13:56:56
Autor: Elżbieta Damasiewicz
uzupełniono skład osobowy
Data: 2012-11-30 11:42:40
Autor: Elżbieta Damasiewicz
zgodnie z rezygnacją i podjętą uchwałą o wygaśnięciu mandatu radnego usunięto z listy Pana Janusza Kiedrowskiego
Data: 2012-11-20 10:10:58
Autor: Elżbieta Damasiewicz
Aktualizacja
Data: 2011-04-01 08:43:12
Autor: Szymon Hoppe
korekta
Data: 2011-02-21 13:57:30
Autor: Szymon Hoppe
dodano radną na podstawie uchwały Nr V/32/2011 Rady Powiatu z dnia 18.02.2011 r.
Data: 2011-02-21 13:33:33
Autor: Elżbieta Damasiewicz
korekta
Data: 2011-01-31 08:02:00
Autor: Szymon Hoppe
zmiana składu Rady Powiatu Tucholskiego
Data: 2010-12-03 08:03:55
Autor: Szymon Hoppe
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 25)

powrót do informacji »