Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 274)

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE
rejestr zmian informacji

aktualizacja - w pozycji nr 190 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu
Data: 2017-03-16 07:56:15
Autor: Maciej Śmieszek
w pozycji nr 186 - dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu
Data: 2017-02-06 07:58:26
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja - w pozycji nr 192 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu
Data: 2017-02-03 07:33:22
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja - w pozycji nr 191 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu
Data: 2017-01-30 08:38:45
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja - zmiana daty niewniesienia sprzeciwu w pozycji nr 183
Data: 2017-01-16 13:35:06
Autor: Maciej Śmieszek
w poz. 183 i 184 dodano informację o braku sprzeciwu
Data: 2017-01-12 09:48:05
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja - w pozycji nr 193 dodano informację o wycofaniu wniosku przez Inwestora
Data: 2017-01-09 15:42:18
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja - w pozycjach nr 185, 187, 188, 189 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu
Data: 2017-01-09 08:45:24
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja
Data: 2017-01-02 11:14:12
Autor: Wojciech Kujawa
ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE 2015 - 2016
Data: 2017-01-02 11:13:35
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja - dodano pozycję nr 192 i 193
Data: 2017-01-02 09:22:08
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja - dodano pozycję nr 191
Data: 2016-12-30 08:32:19
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja - dodano poz. nr 190
Data: 2016-12-22 10:39:46
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja- w pozycjach nr 180 i 181 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu
Data: 2016-12-19 09:58:37
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja - w pozycji nr 179 dodano informację o nie wniesieniu sprzewciwu
Data: 2016-12-15 12:05:00
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja - dodano pozycje nr 187,188,189
Data: 2016-12-13 11:10:29
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja - w pozycji nr 182 dodano informację o wycofaniu zgłoszenia przez Inwestora
Data: 2016-12-13 09:18:25
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja -w pozycji nr 178 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu
Data: 2016-12-12 14:45:58
Autor: Maciej Śmieszek
aktualizacja - dodano pozycję nr 186
Data: 2016-12-09 14:20:16
Autor: Wojciech Kujawa
aktualizacja - dodano pozycję nr 185
Data: 2016-12-08 10:27:24
Autor: Wojciech Kujawa
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 274)

powrót do informacji »