Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 12811)

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 134 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-25 11:46:37
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 132 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-25 11:33:47
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 126 dodano informcją o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania


Data: 2022-07-25 08:42:19
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 137 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-25 08:02:12
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 133 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-22 14:12:36
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2022-07-21 14:26:28
Autor: Wojciech Kujawa

Data: 2022-07-21 14:11:03
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2022-07-20 14:57:00
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 117 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-20 14:46:37
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 130 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-20 09:47:19
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2022-07-19 15:04:03
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 127 dodano informacje o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-19 08:33:12
Autor: Maciej Śmieszek

tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP

przeniesienie do folderu rozstrzygnięte


Data: 2022-07-18 15:33:29
Autor: Anna Piłat

Data: 2022-07-18 14:00:24
Autor: Marta Goch

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 123 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-18 10:33:34
Autor: Maciej Śmieszek

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 129 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-18 10:10:49
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2022-07-18 08:09:26
Autor: Wojciech Kujawa

Data: 2022-07-15 11:52:38
Autor: Maciej Śmieszek

Data: 2022-07-14 15:21:52
Autor: Wojciech Kujawa

ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2022 r.

aktualizacja - w pozycji nr 122 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu


Data: 2022-07-14 12:10:56
Autor: Maciej Śmieszek
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 12811)