Uchwała nr 48/85/2019Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 27 września 2019w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Uchwała nr 48/85/2019
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 września 2019


w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Uchwała Nr 48/85/2019 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 września 2019r. (1275kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (2 października 2019, 11:08:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 894