string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego" string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego"

Uchwała nr XIV/105/2019Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 22 listopada 2019w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała nr XIV/105/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 listopada 2019


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/105/2019 (1090kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (27 listopada 2019, 08:54:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576