Uchwała nr III/20/2010Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.

Uchwała nr III/20/2010
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.
Uchwała Nr III/20/2010 (1773kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (5 stycznia 2011, 15:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2195