string(29) "Zarządu Powiatu Tucholskiego" string(29) "Zarządu Powiatu Tucholskiego"

Uchwała nr 60/160/2011Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 27 grudnia 2011w sprawie przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała nr 60/160/2011
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 grudnia 2011


w sprawie przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi do wykonania pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr 60/160/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. (158kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (5 stycznia 2012, 15:35:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3519