string(29) "Zarządu Powiatu Tucholskiego" string(29) "Zarządu Powiatu Tucholskiego"

Uchwała nr 106/255/2012Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 15 października 2012w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

Uchwała nr 106/255/2012
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 15 października 2012


w sprawie sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie „Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
Uchwała Nr 106/255/2012 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 15 października 2012 r. (1607kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (24 października 2012, 14:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659