string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego" string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego"

Uchwała nr XXIII/226/2012Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 30 listopada 2012w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

Uchwała nr XXIII/226/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
Uchwała Nr XXIII/226/2012 (1422kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 grudnia 2012, 10:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2013