string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego" string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego"

Uchwała nr XXIII/227/2012Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 30 listopada 2012w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap” w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków

Uchwała nr XXIII/227/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 listopada 2012


w sprawie: przystąpienia przez Powiat Tucholski do realizacji projektu pn.: „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej – II etap” w ramach dotacji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwo kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków
Uchwała Nr XXIII/227/2012 (222kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (10 grudnia 2012, 10:50:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2100