Uchwała nr 167/378/2013Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 26 listopada 2013w sprawie: powołania Zespołu dokonującego odbioru zadania pn. „Dostawa wyposażenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach projektu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu aktywności zawodowej oraz projektu Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Uchwała nr 167/378/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie: powołania Zespołu dokonującego odbioru zadania pn. „Dostawa wyposażenia dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi” w ramach projektu o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania zakładu aktywności zawodowej oraz projektu Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pt. Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
Uchwała Nr 167/378/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 26 listopada 2013 r. (110kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (4 grudnia 2013, 14:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2218