Uchwała nr XXXII/298/2013Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 29 listopada 2013w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

Uchwała nr XXXII/298/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
Uchwała Nr XXXII/298/2013 (1365kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Słupińska (5 grudnia 2013, 14:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303