Uchwała nr 172/389/2013Zarządu Powiatu Tucholskiegoz dnia 30 grudnia 2013w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych z przeznaczeniem do działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi zakupionych w ramach umowy nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 z dnia 21.09.2012r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej, zmienionej aneksami nr 1 z dnia 12.12.2012r., nr 2 z dnia 19.06.2013r., nr 3 z dnia 27.08.2013r. i nr 4 z dnia 15.11.2013r. oraz zakupionych w ramach projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” realizowanego z Programu Kapitał Ludzki Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - umowa nr UDA-POKL.07.02.01.04.040/12-00 z dnia 07.02.2013r.

Uchwała nr 172/389/2013
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych z przeznaczeniem do działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi zakupionych w ramach umowy nr SP-II.925.1.7.3041.17.2012 z dnia 21.09.2012r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej, zmienionej aneksami nr 1 z dnia 12.12.2012r., nr 2 z dnia 19.06.2013r., nr 3 z dnia 27.08.2013r. i nr 4 z dnia 15.11.2013r. oraz zakupionych w ramach projektu pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” realizowanego z Programu Kapitał Ludzki Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” - umowa nr UDA-POKL.07.02.01.04.040/12-00 z dnia 07.02.2013r.
Uchwała Nr 172/389/2013 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. (158kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (14 stycznia 2014, 14:06:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2094