Uchwała nr XV/96/2015Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 21 grudnia 2015w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski Projektu pn. „Szkoła inkubatorem nowoczesności - Absolwent kluczowym partnerem rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Poddziałanie: Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja

Uchwała nr XV/96/2015
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 21 grudnia 2015


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Powiat Tucholski Projektu pn. „Szkoła inkubatorem nowoczesności - Absolwent kluczowym partnerem rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Poddziałanie: Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja
Uchwała Nr XV/96/2015 (154kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (29 grudnia 2015, 14:31:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 502