string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego" string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego"

Uchwała nr XXV/154/2016Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 16 września 2016w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Tucholskiego w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe pn.: „NAUKA – ZAWÓD -PRACA”

Uchwała nr XXV/154/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Tucholskiego w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe pn.: „NAUKA – ZAWÓD -PRACA”
Uchwała Nr XXV/154/2016 (141kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (21 września 2016, 11:31:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577