string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego" string(25) "Rady Powiatu Tucholskiego"

Uchwała nr XXVIII/167/2016Rady Powiatu Tucholskiegoz dnia 25 listopada 2016w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Uchwała nr XXVIII/167/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 listopada 2016


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
Uchwała Nr XXVIII/167/2016 (1033kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (1 grudnia 2016, 08:40:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 715