Zarządzenie nr 57/2018Starosty Tucholskiegoz dnia 11 grudnia 2018zmieniające zarządzenie NR 12/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. „Nauka=zawód=praca – Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego” w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenia zawodowe Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja

Zarządzenie nr 57/2018
Starosty Tucholskiego
z dnia 11 grudnia 2018


zmieniające zarządzenie NR 12/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. „Nauka=zawód=praca – Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego” w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenia zawodowe Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja

Zarządzenie nr 57/2018 (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wiesława Borowa (11 grudnia 2018, 12:22:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579