Zarządzenie nr 1/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 10 stycznia 2005w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi i jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2005

Zarządzenie nr 1/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 10 stycznia 2005


w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi i jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego w roku 2005

Na podstawie § 65 ust. 1 i 4 Statutu Powiatu Tucholskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 1136) i § 11, 34-38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/48/2003 z dnia 28.08.2003r.

zarządzam:

§ 1

Przyjąć plan kontroli wewnętrznej w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tucholi i jednostek organizacyjnych Powiatu na 2005 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Odpowiedzialnym za organizację kontroli w tym zakresie czynię Sekretarza Powiatu.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                   Starosta Tucholski

                                                                     Andrzej Wegner

 

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 15 Starostwa Powiatowego w Tucholi na ul. Pocztowej 7

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 10:56:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1565