Zarządzenie nr 2/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 10 stycznia 2005w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej finansowej na rok 2005

Zarządzenie nr 2/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 10 stycznia 2005


w sprawie przyjęcia planu kontroli wewnętrznej finansowej na rok 2005

Na podstawie art. 28a, 28b i art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć plan kontroli wewnętrznej finansowej na 2005 rok w Starostwie Powiatowym w Tucholi i jednostkach organizacyjnych powiatu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Odpowiedzialnym za organizację kontroli wewnętrznej finansowej czynię Skarbnika Powiatu.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                              Starosta Tucholski

                                                                                Andrzej Wegner

 

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 10:57:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1393