Zarządzenie nr 4/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 8 marca 2005w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, w roku 2005

Zarządzenie nr 4/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 8 marca 2005


w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej gm. Tuchola, w roku 2005

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Ustalić miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej  w Wysokiej gm. Tuchola w roku 2005 w wysokości 1.755 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  w Wysokiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                      Starosta Tucholski

                                                                                        Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 11:05:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1996