Zarządzenie nr 7/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 5 kwietnia 2005w sprawie ogłoszenia dnia 8 kwietnia dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 7/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 5 kwietnia 2005


w sprawie ogłoszenia dnia 8 kwietnia dniem wolnym od pracy


Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1

Dzień 8 kwietnia 2005r. – dzień pogrzebu Papieża Jana Pawła II – dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi i dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                           Starosta Tucholski

                                                                             Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 11:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1397