Zarządzenie nr 8/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 9 maja 2005w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego ulicy Karasiewicza w Tucholi

Zarządzenie nr 8/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 9 maja 2005


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego ulicy Karasiewicza w Tucholi

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.
nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla ulicy Karasiewicza w miejscowości Tuchola

zarządzam

§ 1

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt stałej organizacji ruchu w części dotyczącej ulicy Karasiewicza, z wyłączeniem skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 (ul. Warszawska), w miejscowości Tuchola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Termin realizacji zarządzenia – koniec maja 2005r.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                       Starosta Tucholski

                                                                                         Andrzej Wegner

 

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 1 Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 11:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1457