Zarządzenie nr 11/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 24 maja 2005w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Tucholi

Zarządzenie nr 11/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 24 maja 2005


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Tucholi

Zgodnie z „Kalendarzowym Planem Szkolenia Starostwa Powiatowego w Tucholi w dniach 15-16.06.2005 r. zostaną przeprowadzone ćwiczenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego na temat: Prowadzenie działań ratowniczych przy uszkodzeniu cysterny z zawartością toksycznego środka przemysłowego „Amoniaku” w Zamrażalni GAYK.

W celu podjęcia skutecznych działań do wyżej wymienionego przedsięwzięcia  i zapewnienia osiągnięcia zakładanych efektów szkoleniowych

zarządzam

§ 1

Jako cele szkoleniowe przyjąć:
1. Zgrywanie ćwiczących grup w zakresie wypracowania decyzji do działania   po zaistniałym zdarzeniu.
2. Zgrywanie współdziałania ćwiczących grup w zakresie wymiany informacji, wypracowania wniosków i propozycji dla Szefa Zespołu Reagowania Kryzysowego.
3. Doskonalenie przygotowania organów kierowania do działania w warunkach zagrożenia ludności.

§ 2

W ćwiczeniach udział wezmą:
1. Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego w składzie:
•   grupa planowania cywilnego;
•   grupa monitorowania prognoz i analiz;
•   Komendant Powiatowy PSP
•   Komendant Powiatowy Policji;
•   Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej;
•   Powiatowy Lekarz Weterynarii;
•   Dyrektor NZOZ Szpitala Powiatowego;
•   Komendant DWZ;
•   Kierownik Posterunku Energetycznego;
•   Kierownik Posterunku Gazowego.

2. Grupy operacyjne:
•   KP PSP;
•   KPP;
•   Gminny Zespół Reagowania Urzędu Miejskiego w Tucholi;
•   „Szpital Tucholski” sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy;
•   Posterunek Gazowy;
•   Posterunek Energetyczny;
•   Drużyna Wykrywania Zagrożeń.


      
§ 3

Do kierowania przebiegiem Treningu powołuję:
1. Kierownictwo treningu w składzie:
- Szef Zespołu Reagowania Kryzysowego;
- Komendant Powiatowy PSP.

2. Grupa podgrywająca:
- Inspektor ds. zarządzania kryzysowego.

§ 4

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu treningu zobowiązuję:
1. Inspektora ds. zarządzania kryzysowego do:
- opracowania i przedstawienia mi dokumentacji treningu do  3.06.2005 r. w celu jej uzgodnienia;
- przekazanie do dnia 6.06.2005 r. założenia głównego członkom zespołu kierowania;
- przygotowanie pomieszczeń na czas ćwiczeń dla Zespołu Reagowania Kryzysowego i grup operacyjnych;
- przygotowanie środków łączności przewidzianych w procesie kierowania.


§ 5

Termin gotowości do treningu godz. 9.00 dnia 15.06.2005 r.

§ 6

Referowanie wniosków i propozycji do decyzji Szefa Zespołu Reagowania Kryzysowego w sytuacji jak w założeniu do ćwiczeń odbędzie się w godz.:

- 9.00 dnia 15.06.2005 r.- założenie główne;
- 11.00 dnia 15.06.2005 r. – założenie nr 1

§ 7

Praktyczne sprawdzenie opracowanych procedur przez grupy operacyjne odbędzie się w dniu 16.06.2005 r. o godz. 16.00.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                             Andrzej Wegner

                                                                           Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 11:28:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1627