Zarządzenie nr 14/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 25 maja 2005w sprawie przyjęcia procedury przygotowywania i wydawania Zarządzeń Starosty Tucholskiego

Zarządzenie nr 14/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 25 maja 2005


w sprawie przyjęcia procedury przygotowywania i wydawania Zarządzeń Starosty Tucholskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1

Wprowadzić następującą procedurę przygotowywania i wydawania Zarządzeń Starosty Tucholskiego:
1. Projekt zarządzenia przygotowuje merytoryczne stanowisko Starostwa Powiatowego.
2. Autor przygotowany projekt zarządzenia przedkłada radcy prawnemu urzędu, od którego uzyskuje aprobatę wyrażoną podpisem.
3. Z projektem zarządzenia na dyskietce (lub po udostępnieniu w sieci) udaje się na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu prowadzącego „Rejestr Zarządzeń Starosty Tucholskiego”, od którego uzyskuje kolejny w danym roku numer zarządzenia.
4. Potrzebną liczbę zarządzeń przekazuje Staroście do podpisu.
5. Dwa egzemplarze zarządzenia pozostają na stanowisku prowadzącego „Rejestr Zarządzeń”, pozostałe przekazane zostają na stanowisko na którym zostało przygotowane.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           Starosta Tucholski


                                                                             Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 12:06:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1738