Zarządzenie nr 15/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 30 maja 2005w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego ul. 11 Listopada, odc. ul. Świeckiej i skrzyżowania ul. Chopina z ul. Kolejową w Tucholi

Zarządzenie nr 15/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 30 maja 2005


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego ul. 11 Listopada, odc. ul. Świeckiej i skrzyżowania ul. Chopina z ul. Kolejową w Tucholi

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.
nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla ul. 11 Listopada, odcinka ul. Świeckiej (od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ulicami Garbary i Nowodworskiego), skrzyżowania ul. Chopina z ul. Kolejową w Tucholi

zarządzam

§1

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt stałej organizacji ruchu dla ww. ulic i skrzyżowania w miejscowości Tuchola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Termin realizacji zarządzenia – do końca czerwca 2005r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                       Starosta Tucholski

                                                                                         Andrzej Wegner

 

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje sie do wglądu w pokoju nr 1 Starsotwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 12:19:38)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:09:14)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2702