Zarządzenie nr 16/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 31 maja 2005w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń w imieniu Starosty Tucholskiego przy składaniu oświadczeń o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków ZPORR.

Zarządzenie nr 16/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 31 maja 2005


w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń w imieniu Starosty Tucholskiego przy składaniu oświadczeń o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków ZPORR.

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym ( tj. z 2001r. Dz.U. nr 142, poz.1592 z późn. zm.)   


zarządzam

§ 1

Upoważnić Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi Pana Zenona Poturalskiego do składania oświadczeń w imieniu Starosty Tucholskiego przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w szczególności do potwierdzania zgodności kopii dokumentów z oryginałem.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Starosta Tucholski

                                                                                                 Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3521