Zarządzenie nr 18/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 13 czerwca 2005w sprawie utworzenia stref płatnego parkowania w Tucholi

Zarządzenie nr 18/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 13 czerwca 2005


w sprawie utworzenia stref płatnego parkowania w Tucholi

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) oraz art. 13 b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Tucholi   w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w mieście Tucholi

zarządzam

§ 1

Zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt utworzenia strefy płatnego parkowania, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Burmistrzowi Tucholi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                          Starosta Tucholski

                                                                                            Andrzej Wegner

 

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 1 Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:02:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2929