Zarządzenie nr 19/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 14 czerwca 2005w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Zarządzenie nr 19/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 14 czerwca 2005


w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 5 i art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam

§1

Powołać Zespół do spraw kontroli w DPS w składzie:
1. Wiktor Metkowski – Przewodniczący Zespołu
2. Tomasz Stybaniewicz – członek Zespołu
3. Dorota Słupińska – członek Zespołu.

§2

Zadaniem Zespołu jest kontrola zgodności zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników DPS w Wysokiej z obowiązującymi przepisami.

§3

Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię p. Wiktora Metkowskiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                               Starosta Tucholski

                                                                                 Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:05:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2645