Zarządzenie nr 20/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 12 września 2005w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych – ulic: Osiedle Młodych, Pocztowa, 25-lecia PRL, część Leśnej, dojazd do OSP, Gliniana, 19 lutego, Szkolna w Śliwicach

Zarządzenie nr 20/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 12 września 2005


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych – ulic: Osiedle Młodych, Pocztowa, 25-lecia PRL, część Leśnej, dojazd do OSP, Gliniana, 19 lutego, Szkolna w Śliwicach

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla ulic: Osiedle Młodych, Pocztowa, 25-lecia PRL, część Leśnej, dojazd do OSP, Gliniana, 19 lutego, Szkolna w Śliwicach.

zarządzam:

§ 1

   Zatwierdzić w całości przedłożony projekt stałej organizacji ruchu dla ww. ulic, stanowiący załącznik do zarządzenia. Termin realizacji zarządzenia – do 31 marca 2006r. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                           Starosta Tucholski                                                                                                           Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:08:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3567