Zarządzenie nr 21/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 21 września 2005w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego stawek odpłatności za jeden kilometr przejechany w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy

Zarządzenie nr 21/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 21 września 2005


w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego stawek odpłatności za jeden kilometr przejechany w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy

Na podstawie ar 35 ust 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 142 poz. 1592)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzić jako obowiązujące stawki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.)  w podróżach służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2002 Starosty Tucholskiego z dnia 1 września 2002r. w sprawie wprowadzenia obniżonych stawek odpłatności za jeden kilometr przejechany w podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


Starosta Tucholski
  Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:13:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4602