Zarządzenie nr 22/2005 Starosty Tucholskiegoz dnia 28 września 2005w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zarządzenie nr 22/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 28 września 2005


w sprawie powołania członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Celem realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i bezpieczeństwa obywateli

zarządzam

§ 1

Powołać do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego:
1. Pana Feliksa Kozerę,
2. Pana Adama Ostrowickiego,
3. Pana Włodzimierza Dębickiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
        

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:15:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3188