Zarządzenie nr 23/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 28 września 2005w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości”

Zarządzenie nr 23/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 28 września 2005


w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694) oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752, Dz. U. z 2005r. Nr 128, poz. 1069)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustalam „Politykę rachunkowości” dla Budżetu Powiatu w brzmieniu załącznika nr 1.
  2. Ustalam „Politykę rachunkowości” dla Starostwa Powiatowego w brzmieniu załącznika nr 2. Ustalam „Politykę rachunkowości” dla Gospodarstwa pomocniczego powiatu   w brzmieniu załącznika nr 3.
  3. Ustalam nadrzędne zasady rachunkowości w brzmieniu załącznika nr 4.     

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 10 z dnia 10.09.2002r. w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości” w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      


Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

Załączniki do w/w Zarządzenia znajdują się do wglądu w pokoju nr 23 w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul. Pocztowej 7

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:22:34)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:26:01)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3367