Zarządzenie nr 24/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 28 września 2005w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Zarządzenie nr 24/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 28 września 2005


w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzić „Procedury zatrudniania pracowników  na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Tucholi” w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

   § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski    

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 15 Starostwa Powiatowego w Tucholi przy ul. Pocztowej 7.  

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:28:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:28:36)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4524