Zarządzenie nr 25/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 30 września 2005w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 25/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 30 września 2005


w sprawie ustalenia procedury kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie § 70 ust. 1 Statutu Powiatu Tucholskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 48, poz. 424 z późn. zm.) art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ogłoszenia „standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 3 poz. 13)

zarządzam, co następuje:

   § 1  

Przyjąć  „Procedurę kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Tucholi” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

   § 2  

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

   § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 23 w Starostwie Powiatowym w Tucholi przy ul Pocztowej 7.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:30:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3112