Zarządzenie nr 26/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 6 października 2005w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydatków w jednostkach oświatowych Powiatu Tucholskiego

Zarządzenie nr 26/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 6 października 2005


w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydatków w jednostkach oświatowych Powiatu Tucholskiego

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 5 i art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

zarządzam:

    § 1  

1.     Upoważnić do przeprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach oświatowych Powiatu Tucholskiego Pana Jerzego Dercza.
2.     Zakres kontroli dotyczy realizacji procedur określonych w art. 35a ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, w stosunku do wydatków poczynionych    w roku 2005.

   § 2  

Kontrolę przeprowadzić w okresie do końca roku 2005.

   § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                  

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:32:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3634