Zarządzenie nr 27/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 7 października 2005w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 27/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 7 października 2005


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 717 z 1998 roku)

zarządzam:

   § 1  

Wprowadzić Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym   w Tucholi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

   § 2  

Wykonanie Regulaminu powierzam wybranej przez pracowników Starostwa Powiatowego Zakładowej Komisji Socjalnej.

   § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 października 2005 roku.                                        


Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

                                            Załącznik do zarządzenia 27/2005 (476kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:34:06)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (23 sierpnia 2010, 09:38:39)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3157