Zarządzenie nr 28/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 7 października 2005w sprawie określenia wysokości stypendium naukowego Starosty Tucholskiego na rok 2005

Zarządzenie nr 28/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 7 października 2005


w sprawie określenia wysokości stypendium naukowego Starosty Tucholskiego na rok 2005

Na podstawie § 6 ust. Regulaminu przyznawania stypendium naukowego Starosty Tucholskiego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVIII/182/2005 z dnia 23 czerwca 2005r.

zarządzam:

   § 1  

Wysokość stypendium naukowego Starosty Tucholskiego przyznawanego na okres od września do grudnia, wypłaconego jednorazowo w październiku wynosi 500 zł.

   § 2  

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia w tym zakresie czynię Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.

   § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:35:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3228