Zarządzenie nr 29/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 21 października 2005w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Zarządzenie nr 29/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 21 października 2005


w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Działając na podstawie art.36 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w związku z § 3 i 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024)

zarządzam, co następuje:

   § 1

  1. W celu uregulowania spraw związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów wprowadzam: „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tucholi”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
  2. Dokument, o którym mowa w § 1 pkt 1, obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym przy przetwarzaniu tych danych.
  3. Postanowienia instrukcji, w których jest mowa o „pracownikach” stosuje się odpowiednio także do innych osób urzędowo upoważnionych przez Starostę do takiego dostępu do zbiorów danych osobowych, który umożliwia dokładniejsze zapoznanie się z tymi danymi, w szczególności do osób wdrażających  i konserwujących systemy przetwarzania danych osobowych, osób odbywających w Starostwie aplikację lub praktykę zawodową albo szkolenie, studentów zbierających materiały do prac dyplomowych itp.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

   § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Andrzej Wegner
Starosta Tucholski  

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 216 w Starostwie Powiatowy w Tucholi przy Pl. Zamkowym.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:37:43)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:39:33)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3605