Zarządzenie nr 32/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 27 grudnia 2005w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego drogi powiatowej nr 1017C Błędno-Śliwice-Wielkie Gacno i dróg gminnych: do Linówka i Kockniei

Zarządzenie nr 32/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 27 grudnia 2005


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego drogi powiatowej nr 1017C Błędno-Śliwice-Wielkie Gacno i dróg gminnych: do Linówka i Kockniei

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1017 C Błędno – Śliwice – Wielkie Gacno – na odcinku Łoboda – Śliwice oraz dróg gminnych do Linówka i Kockniei

zarządzam:

   § 1  

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt organizacji ruchu dla ww. dróg, stanowiący załącznik do zarządzenia, na czas wykonywania robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – 01 czerwca 2006r. Przywrócenie stałej organizacji ruchu – do 31 października 2006r.

   § 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski


Załącznik  do  w/w  Zarządzenia   znajduje  się  do  wglądu  w  pokoju  nr  2  Starostwa Powiatowego w Tucholi  przy ul. Pocztowej 7.                                                                                                                                                                                                                                                            

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3297